Kanał Wyżej
Sprzęt komputerowy

Odnosniki
Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych oraz oprogramowania.Numer ogłoszenia: 322736 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) [pdf]
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA [pdf]Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa