Kanał Wyżej
Bilans

Bilans 2018
Opinia biegłego rewidenta
Rachunek zysków i strat 2018
Wykaz imprez 2018

***

Bilans 2017
Rachunek zysków i strat 2017
Sprawozdanie merytoryczne 2017
Wykaz imprez 2017

***
Sprawozdanie merytoryczne 2016
Wykaz imprez 2016
Rachunek zysków i strat 2016
Bilans 2016
Sprawozdanie - I półrocze 2016

***

Bilans 2015
Sprawozdanie merytoryczne 2015
Sprawozdanie - I półrocze 2015

***

Bilans 2014
Sprawozdanie merytoryczne 2014
Wykaz imprez - 2014

***

Bilans 2013

Rachunek zysków i strat 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Wykaz imprez – sprawozdanie 2013
***

Bilans 2012

Rachunek zysków i strat 2012

Plan na rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Wykaz imprez – sprawozdanie 2012

Przedsięwzięcia artystyczne i eksploatacja 2012
***

Bilans 2011
Informacja dodatkowa do bilansu 2011

Rachunek zysków i strat 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011

Wykonania za 2011

Przedsięwzięcia artystyczne i eksploatacja 2011


 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Bilans

Wersja standardowa